Bestekken zijn nu vollediger en duidelijker

Sinds twee jaar heeft de gemeente Haaren een licentie voor de instrumenten van het Norminstituut Bomen. Een licentie waar beleidsmedewerker Ad van de Ven nog elke dag blij mee is.

 

“We zijn een kleine, maar heel groene gemeente met veel bomen in het buitengebied. Omdat we zo’n kleine gemeente zijn, met circa 14.000 inwoners, beheren we het onderhoud van al het groen zelf. Van bermen en sloten, speelvoorzieningen tot bomen en sportvelden. In tegenstelling tot grotere gemeenten moeten we overal iets van weten. We zijn meer generalisten dan specialisten en daardoor misten we op verschillende onderdelen een stukje diepgang. Die diepgang voor de aanleg en het onderhoud van bomen vinden we nu in het Handboek Bomen. Alle uitgangspunten zijn zeer gedetailleerd beschreven en weergegeven.”

 

Inbreidingslocaties
In de gemeente Haaren is het handboek al volop gebruikt. “We passen de richtlijnen toe bij alle nieuwbouwprojecten. Haaren is geen groeigemeente. De laatste jaren heeft de provincie ons opgelegd de zogenaamde inbreidingslocaties vorm te geven. We vullen zo de lege plekken op aan de randen van de dorpen. Hier planten we veel groen aan. De projectontwikkelaars krijgen het Handboek Bomen als richtlijn. Op die manier houden we al vanaf het begin van de plannen rekening met het groen.”

 

Onderhoudsbestekken
Ook voor het onderhoud komt het handboek goed van pas. “Ons bomenonderhoud besteden we voor 90% uit. Het is dan extra belangrijk dat alles goed omschreven is, zodat iedereen het onderhoud op dezelfde manier uitvoert. Dankzij de gedetailleerde beschrijvingen in het handboek zijn onze bestekken nu vollediger en duidelijker. Er is nu veel minder ruimte voor discussie. Voor alle partijen schept dit duidelijkheid. Dit bespaart veel tijd die we vroeger aan overleggen besteedden. We vonden de licentie eerst best duur, maar we zien nu dat deze ons veel tijd en geld heeft bespaard; zowel in de voorbereiding als in de uitvoering en bij het toezicht. Het heeft zich al meer dan terugverdiend.”

De licentie heeft zich al meer dan terugverdiend.

Alle ervaringen