Meer structuur in groenbeheer na fusie Bergen

Gelegen tussen Alkmaar, het strand en Heemskerk liggen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, die sinds januari 2017 ambtelijk gefuseerd zijn tot de BUCH-organisatie.

 

De beginletters van de gemeenten vormen samen de naam BUCH. Het bomenbeheer en -onderhoud is nu volop in beweging onder leiding van groentechnicus Marco Angelone. “Het zijn enorm groene gemeenten, daarom is er altijd veel werk voor onze afdelingen. Gelukkig waren alle fusiegemeenten voor de fusie al bekend met het Handboek Bomen; we dachten al in dezelfde richting. Er ligt nu vooral de taak een gezamenlijke structuur aan te brengen in de verschillende gemeenten. Hierbij helpt het Handboek Bomen ons enorm.”

 

Boomveiligheid
Direct na de fusie kreeg Marco Angelone als groentechnicus de taken boomveiligheid, ontwerp en voorbereiding in zijn pakket. “Al snel kwam ik erachter dat de boomveiligheid nog achterliep in onze gemeenten. Er was op dat gebied nog veel werk aan de winkel, daarom ben ik me helemaal gaan inzetten voor de boomveiligheid. Ook was duidelijk dat boomveiligheid en boomonderhoud in elkaars verlengde lagen. Dit wilde ik meer aan elkaar koppelen. Hiervoor schreef ik dit jaar aan de hand van het Handboek Bomen een toekomstvisie die onlangs is goedgekeurd.”

 

Lezingen
“Tijdens het schrijven van deze visie merkte ik dat er verschillen zitten in de manier van het toepassen van het Handboek Bomen. We hebben te veel eilandjes die het elk op hun eigen manier doen. Het handboek is erg uitgebreid en veel verschillende disciplines werken ermee. Soms zitten zij echter ver van elkaar af. Daarom wil ik lezingen en bijeenkomsten gaan organiseren over het Handboek Bomen, waarbij alle afdelingen en disciplines bij elkaar komen en geïnformeerd worden. Na de lezingen kunnen ze met elkaar discussiëren en hun ervaringen delen. Deze bijeenkomsten hoop ik binnenkort te kunnen laten plaatsvinden.”

 

Bomenpaspoort
Een andere uitdaging voor Marco is meer structuur brengen in het registreren van data van de bomen. “‘Data zijn de toekomst. Ze worden steeds belangrijker, bijvoorbeeld bij schades en om onderhoudswerkzaamheden goed te registreren. Nu hebben we in elke gemeente een ander beheer- en registratiepakket. We zijn daarom bezig met het invoegen van het bomenpaspoort van Norminstituut Bomen. Dit is een geweldige tool waarin je alles registreert over het onderhoud en beheer van een boom.”

 

Pilots
Naast het inrichten van de beheerpakketten en het maken van plannen, zijn we ook van start gegaan met een pilot Strategisch Boombeheer. In Heiloo en Bergen wordt er nu een BVC+ gedaan. Naar aanleiding van deze BVC+ starten in december en januari de snoeiwerkzaamheden van 250 bomen per gemeente. Daarbij worden ze allemaal gesnoeid volgens het Handboek Bomen. Hiervoor heeft het uitvoerend personeel een training gevolgd: ‘Snoeien conform Handboek Bomen 2018’. Ook zijn we begin 2018 in Heiloo begonnen met een driejarige boomveiligheidscontrole- en ‑onderhoudscyclus. Deze structuur gaan we binnenkort uitrollen in Bergen. Dit scheelt, na een paar cyclussen, kosten en brengt duidelijkheid en structuur voor iedereen: voor zowel de gemeente als de bewoners.”

 

Data zijn de toekomst. Het bomenpaspoort is daar een geweldige tool voor.

Alle ervaringen