Beslissen op basis van feiten

Gevecht om de ruimte

 

Het inrichten van groeiplaatsen van bomen in het stedelijk gebied is een opgave. De ruimte is beperkt, de partijen die de ruimte claimen zijn vaak legio. Discussies over nut en noodzaak van ruimtegebruik worden meestal op het scherp van de snede gevoerd. Iedereen heeft voor zijn asset zijn normen en eisen… behalve voor de bomen.

 

Vooral veel meningen

 

Ook in Den Helder is het inrichten van groeiplaatsen een opgave. Tot voor kort werden groeiplaatsen vooral ingericht door vooral te kijken hoeveel ruimte er over bleef nadat alle disciplines de benodigde ruimte hadden geclaimd. Binnen de verantwoordelijke afdeling zijn er verschillende meningen over de benodigde ruimte. Uiteraard komt dat de overtuigingskracht naar andere disciplines niet ten goede.

 

Eindelijk beslissen op basis van feiten

 

Gemeente Den Helder is sinds enkele jaren gebruiker van de instrumenten van Norminstituut Bomen. Ook Boommonitor Online wordt inmiddels actief ingezet voor het berekenen van onder- en bovengrondse groeiruimte. Dat wil niet zeggen dat er altijd de meest optimale groeiplaats aangelegd wordt, maar er worden wel keuzes gemaakt op basis van feiten. Andere afdelingen – zoals de civiele collega’s – krijgen nu ook een objectief beeld waarom een boom met bijvoorbeeld een omloop van 40 jaar in een bepaalde situatie een aantal groeiplaatsvereisten stelt.

 

“Boommonitor Online verstrekt ons feiten over onder- en bovengrondse ruimte voor groeiplaatsen van bomen, dat is wel zo plezierig want over meningen blíjf je discussiëren.”

 

Essentiële kengetallen doorrekenen en vergelijken

 

Boommonitor Online is een rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen op projectbasis doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd met feiten en kunnen per project worden opgeslagen.

Boommonitor Online verstrekt ons feiten over onder- en bovengrondse ruimte voor groeiplaatsen van bomen, dat is wel zo plezierig want over meningen blíjf je discussiëren.

Alle ervaringen