Kwaliteit is (g)een containerbegrip

Afspraak is afspraak

 

Het creëren van een duurzaam bomenbestand vergt een lange adem. Met alleen een goede aanleg of een goed snoeibestek garandeer je nog geen kwalitatief hoogwaardig bomenbestand. Er moeten keuzes gemaakt worden over structuren, sortiment, omlooptijden en nog veel meer zaken.

 

Waan van de dag

 

Veel opdrachtgevers kennen het wel, het ene vraagstuk is beantwoord en het volgende dient zich al weer aan. Voor ieder vraagstuk moet op het moment dat het zich aandient een antwoord worden bedacht. En dat valt niet altijd mee met de invloeden van bestuurders, bewoners en collega’s die andere afdelingen bedienen. Beleidstukken bieden vaak geen concreet soelaas.

 

Duidelijkheid

 

Gemeente Lisse heeft de afgelopen jaren het boombeleid ontwikkeld en geïntroduceerd bij interne en externe stakeholders. In het beleid worden allerlei zaken benoemd. Uiteraard worden ook de doelstellingen benoemd op het gebied van kwaliteit. Voor de vertaling van de term ‘kwaliteit’ naar de dagelijkse praktijk wordt verwezen naar het Handboek Bomen. Hierdoor kan voor vraagstukken in de praktijk direct het Handboek Bomen worden geraadpleegd. Kwaliteit is daardoor geen containerbegrip, maar een gekwantificeerde term.

 

“Vanuit ons beleid verwijzen we naar de instrumenten van het Norminstituut Bomen; zo hebben we geborgd wat we verstaan onder kwaliteit voor bomen in de openbare ruimte.”

 

Met de toepassing van het Handboek Bomen wordt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze gewaarborgd. Het Handboek Bomen vormt de basis van de gebruikerslicentie en omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Vanuit ons beleid verwijzen we naar de instrumenten van het Norminstituut Bomen; zo hebben we geborgd wat we verstaan onder kwaliteit voor bomen in de openbare ruimte.

Alle ervaringen