Boommonitor geeft inzicht!

Johan Fidder, regisseur openbaar groen Oldebroek, gebruikt nu bijna een jaar het Handboek Bomen in zijn gemeente. Tot nu toe met bijna alleen nog maar positieve reacties, van zowel zijn collega’s als de omgeving. “Vooral de plaatjes van de boomgroottes in Boommonitor maken de plannen en de noodzaak tot verandering in een oogopslag duidelijk. Ik gebruik ze bij mijn presentaties voor bewoners en de raad. Dit zijn eyeopeners voor de mensen in de zaal.”

 

Erfenis
In de gemeente Oldebroek hebben ze volgens Fidder nog een slag te slaan. “Dat is de erfenis van het beleid van 40 jaar geleden. Bomen staan op verkeerde plekken en hebben vaak te weinig ruimte. Het zijn soms ingrijpende maatregelen die we moeten nemen. Zo staat ons een project te wachten waarbij we 88 platanen moeten rooien. Ik had veel tegenstand verwacht van de raad en de bewoners. Maar toen we tijdens onze presentaties aan de hand van Boommonitor konden laten zien hoe de situatie moet zijn en wat er gebeurt als we niet ingrijpen, was iedereen voor. Met elkaar bespraken we de alternatieven. Dit scheelde enorm veel tijd en energie die we nu direct in projecten kunnen steken.”

 

Bezwaar
Is er dan helemaal geen weerstand geweest? “Ja, er was een meneer die bezwaar maakte tegen het kappen van een boom vlakbij zijn tuin. We hebben hem uitgenodigd en hebben de situatie besproken. Ook hij zag toen in dat we niet meer om het kappen van de boom heen konden. Hij heeft vervolgens zelfs meegedacht over een alternatief.”

 

Snoeien
Sinds de start van het werken volgens het Handboek Bomen volgt de volledige buitendienst de richtlijnen en normen voor onder andere het snoeien van bomen in Oldebroek. “Onze bomendienst doet alles zelf, we schakelen alleen bij hoge uitzondering externe partijen in. Het voordeel daarvan is dat iedereen weet wat de normen zijn. Iedereen snoeit nu op dezelfde manier. Dat is een enorme winst.”

 

Stappen
Over de resultaten kan hij nog niet veel zeggen. “Daarvoor is het gebruik nog te kort. We hebben nu bijna een jaar een licentie en gaan voor een tweede. De bedoeling is dat alle inspecteurs opgeleid worden volgens het Handboek Bomen.”

‘De plaatjes in Boommonitor zijn eyeopeners voor bewoners en gemeenteraad’

Alle ervaringen