Bewuste omgang groenbeheer

De gemeente Waddinxveen is licentiehouder van het eerste uur. De werkwijze van het handboek spreekt de gemeente vanaf het begin aan. Volgens Patrick Droog past het perfect in de veranderende tijd, waarin zowel bewoners als groenbeheerders bewuster omgaan met groenbeheer en bomen.

 

Leidraad
Je ziet de omgeving veranderen. Niet alleen wat het groen betreft, maar ook in hoe veranderingen tot stand komen. Eerst bepaalde de gemeente alles wat er gebeurde in het groenbeheer. Nu zijn de bewoners er meer bij betrokken en hebben ze hierover een mening. We gaan als gemeente in gesprek. Het handboek is dan een mooie leidraad bij de besprekingen. Het schept duidelijkheid voor bewoners en groenbeheerders. We leggen uit waarom we dingen doen en wat de verbeteringen zijn voor de omgeving.

 

Omschakeling
Vanaf het begin zijn we licentiehouder. Eerst pasten we het handboek alleen toe bij onze educatie. Toch zag ik het te weinig terug in de praktijk. Voor groenbeheerders en aannemers die al jaren snoeien, is het ook erg wennen. Het is een omschakeling die tijd kost. Er zijn veel vragen en we gaan erover met elkaar in gesprek. Het is ook niet zo dat we het vroeger verkeerd deden, maar nu is er meer eenduidigheid.

 

Pilot
We startten een pilot met de methode van het handboek, waarbij we een gebied met 300 bomen zo’n zes weken monitorden. Na een inspectie aan de hand van het handboek, vonden we ons bomenbeheer niet op orde. We maakten een nieuwe onderhoudslijst die we nu uitvoeren. Het grootste verschil zit hem in het snoeien. Waar we vroeger bijvoorbeeld al het dikke hout direct wegzaagden uit de kroon, snoeien we nu een stuk minder. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijke ontwikkeling van de definitieve kroon. Ook kijken we meer naar wat de boom nodig heeft en snoeien we niet meer automatisch elke boom. Dit brengt een duidelijk verschil in de vorm van de boom. Voor sommigen is dat wennen, maar als je iedereen maar duidelijk uitlegt waarom er zo gesnoeid wordt, dan ontstaat er draagvlak.

 

Bestek
Na de geslaagde pilot besloten we het handboek onderdeel te laten zijn van de bestekken. Ook projectleiders gaan er nu mee aan de slag. We hebben een paar weken geleden het bomenonderhoud aanbesteed voor drie jaar. Hierin staan onder andere de boomgroottes, de klassen van de bomen en snoeimethodes opgenomen. Dit geldt ook bij herinrichting en nieuwbouw. Langzaamaan krijg je zo eenduidigheid in het groen van Waddinxveen.

 

Ervaring uitwisselen
Het kost tijd om dingen te veranderen en die nemen we ook. Er zijn veel vragen die we met het handboek kunnen ondervangen. Ook zijn we blij met de bijeenkomsten van het Norminstituut Bomen waarop we onze ervaringen met anderen kunnen uitwisselen. Het handboek is uiteraard niet heilig: het is een mooi document dat heel goed werkbaar is. Maar er is ook ruimte voor beslissingen die afwijken van de norm als er goede argumenten aan ten grondslag liggen. Zo blijven we in ontwikkeling.

Het handboek van het Norminstituut Bomen sluit mooi aan bij de veranderende tijd waarin groenbeheerders en bewoners nóg bewuster omgaan met het groenbeheer.

Alle ervaringen