Service

Overzicht

Tijdens het controleren van een werk of leverantie faciliteert de Resultaatsmeter het beoordelen en registreren van (fout)scores binnen een steekproef of meting. Elke meting bestaat uit zogenaamde meetelementen; elk meetelement (boom) wordt binnen de resultaatsmeting beoordeeld op basis van gestandaardiseerde beoordelingscriteria. De binnen de Resultaatsmeter gebruikte beoordelingscriteria zijn afgestemd op de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen.

Binnen de steekproef voorziet de controleur alle beoordelingscriteria van een meetelement van een waarderingscijfer. Wanneer een meetelement op een of meer beoordelingscriteria een onvoldoende scoort, wordt dit meetelement als een foutscore geregistreerd. De Resultaatsmeter drukt het aantal meetelementen met een foutscore vervolgens uit in een percentage foutscores dat gerelateerd is aan de omvang van de steekproef.

Eventuele contractuele gevolgen van het toepassen van de Resultaatsmeter en de uitkomsten daarvan voor de aannemer of leverancier zijn afhankelijk van de contractuele afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Resultaatsmeter

De Resultaatsmeter geeft een objectief beeld van de resultaten van het werk of de leverantie in relatie tot de in de uitvraag gestelde kwaliteitseisen. Primair doel van de Resultaatsmeter is het eenduidig beoordelen (meten) van de kwaliteit van een werk of leverantie. Het programma geeft de meetresultaten samengevat weer in een standaard eindrapport. De Resultaatsmeter kan op elke werkplek en natuurlijk ook in het veld worden toegepast.

Inzetbaar bij:
  • Asset Management
  • EMVI-criteria
  • Benchmarking
  • Kwaliteitscontrole
  • Monitoring

Overzicht

Tijdens het controleren van een werk of leverantie faciliteert de Resultaatsmeter het beoordelen en registreren van (fout)scores binnen een steekproef of meting. Elke meting bestaat uit zogenaamde meetelementen; elk meetelement (boom) wordt binnen de resultaatsmeting beoordeeld op basis van gestandaardiseerde beoordelingscriteria. De binnen de Resultaatsmeter gebruikte beoordelingscriteria zijn afgestemd op de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen.

Binnen de steekproef voorziet de controleur alle beoordelingscriteria van een meetelement van een waarderingscijfer. Wanneer een meetelement op een of meer beoordelingscriteria een onvoldoende scoort, wordt dit meetelement als een foutscore geregistreerd. De Resultaatsmeter drukt het aantal meetelementen met een foutscore vervolgens uit in een percentage foutscores dat gerelateerd is aan de omvang van de steekproef.

Eventuele contractuele gevolgen van het toepassen van de Resultaatsmeter en de uitkomsten daarvan voor de aannemer of leverancier zijn afhankelijk van de contractuele afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.