Actualiteit

Thema:
Algemeen
8 september 2020

Handreiking Boombeleid

In samenwerking met de Bomenstichting ontwikkelt Norminstituut Bomen de Handreiking Boombeleid. Hiermee geven we invulling aan onze gezamenlijke doelstelling, namelijk het bevorderen van de (kwaliteits)zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.
Lees Verder
Thema:
Algemeen
7 juli 2020

Luchtig nieuws!

Norminstituut Bomen is in heel Nederland bezig met kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte. Deze maand zijn we echter bij twee monumentale platanen op het stationsplein in Gouda net even iets meer betrokken. Het stationsplein in Gouda ondergaat namelijk een metamorfose; er komen heel veel extra fietsenstallingen en ook het busstation wordt totaal vernieuwd. […]
Lees Verder
Thema:
Evenementen
7 juli 2020

Regionale Themabijeenkomsten

Zoals iedereen hadden ook wij een ander voorjaar dan gepland. Zo gooide corona roet in het eten van onze Landelijke Gebruikersdag. Inmiddels hebben we helaas moeten besluiten dat er in 2020 geen Landelijke Gebruikersdag (meer) plaatsvindt. Want deze dag moet altijd een feest van ontmoeting zijn in een ongedwongen sfeer. Maar omdat we onze licentiehouders […]
Lees Verder
Thema:
Kennisbank
7 juli 2020

Kennisbank

Na de lancering van de Kennisbank, begin april, kunnen we nu voorzichtig de balans opmaken. We kunnen constateren dat de Kennisbank goed gevonden en gebruikt wordt. Ook zijn de reacties positief. Natuurlijk is nog niet iedereen even bekend met de Kennisbank, dat zal echter snel veranderen gezien de prominente plaats achter de login. De Kennisbank […]
Lees Verder