Stabiele groei en doorontwikkeling

Onderdeel van Thema
Algemeen
24 april 2018

Het Norminstituut Bomen is alweer vijf jaar actief in de markt. Het Handboek Bomen, Boommonitor en de Resultaatsmeter zijn voor veel opdrachtgevers geen losse kreten meer, maar instrumenten die dagelijks worden ingezet.

Het Norminstituut Bomen heeft inmiddels bijna 300 aangesloten licentiehouders, die met hun licentie de beschikking hebben over de instrumenten. Gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijven door heel Nederland behoren tot de dagelijkse gebruikers. Via een persoonlijke login kan iedereen binnen een aangesloten organisatie onbeperkt gebruikmaken van de instrumenten. Overal en altijd kwaliteitseisen ter beschikking hebben, dat biedt mogelijkheden om de kwaliteitszorg voor bomen goed te organiseren.

Waarvoor zijn de instrumenten in te zetten?
Er zijn tal van mogelijkheden. Bijvoorbeeld de toepassing van het Handboek Bomen in een RAW-(snoei)bestek. Of de Resultaatsmeter die door een gecertificeerd Controleur Handboek Bomen wordt ingezet om te bepalen of de gestelde eisen ook worden nagekomen. Ontwerpen worden vergezeld van een uitdraai uit Boommonitor om zo te toetsen of onder- en bovengrondse ruimte aan de normen voldoen. Dit is zomaar een greep uit de gebruiksmogelijkheden van de instrumenten.

Interesse in een toelichting en gesprek om te bepalen of uw organisatie ook toe is aan heldere kwaliteitseisen en richtlijnen voor bomen in de openbare ruimte? Neem contact op met een van onze consulenten.