Data-inspecteurs geslaagd?

Onderdeel van Thema
Algemeen
25 juni 2018

Afgelopen 14 juni was het zover: 19 deelnemers van de pilot legden het theorie- en praktijkexamen af voor het certificaat Data Inspecteur Bomen. Komende weken wordt bekendgemaakt wie er geslaagd zijn.

Data van bomen krijgen een steeds prominentere plaats binnen elke organisatie. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij de communicatie tussen opdrachtgever en -nemer. Data zijn dus belangrijk, maar wie kan ze eenduidig inventariseren en registreren? Daar is het certificaat Data Inspecteur Bomen voor bedoeld.

Tijdens het examen Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig. Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen 2018 | H14 | Dataregistratie bomen.

Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) op het bestaande certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC), maar is tevens toegankelijk voor diegenen die het BVC-certificaat direct integraal met de onderhoudskenmerken willen behalen. Het behalen van een apart BVC-certificaat is dan niet meer nodig. Het zijn vooral de opdrachtgevers die vanuit het Handboek Bomen het certificaat zullen voorschrijven, om deze gecombineerde inventarisatie en dataregistratie uit te kunnen laten voeren.

In november vindt het eerste reguliere examen plaats, de opleiders starten na de zomer met de opleiding.
Via deze link komt u bij de online flyer met meer informatie en de namen van de opleiders.

Nu al vragen over het certificaat? Uiteraard zijn we beschikbaar om deze te beantwoorden!