Landelijke gebruikersdag Utrecht druk bezocht

Onderdeel van Thema
Algemeen
19 november 2015

Zo’n 200 deelnemers uit het hele land bezochten 10 november de gebruikersdag in Utrecht. Gemeentelijke licentiehouders, maar ook provincies, waterschappen, adviseurs en opleiders. Via deze link is een beeldverslag van deze dag beschikbaar.

Ieder jaar zijn er op de gebruikersdag verschillende gastsprekers aanwezig. Ze geven ‘een kijkje in de keuken’ bij hun organisatie. Dit jaar hebben de Efteling, gemeenten Schagen, Almere en Utrecht aangegeven hoe zij de instrumenten van Norminstituut Bomen inzetten. Het was mooi om te zien dat de ene gemeente heel praktisch is ‘Het Handboek Bomen is gekoppeld aan het bestek om de kwaliteit van het ‘bomenwerk’ te borgen’. De andere gemeente koppelt het Handboek Bomen en het gebruik van de instrumenten aan zijn beleid om op die manier de kwaliteitszorg voor bomen duurzaam te borgen.

Gemeente Utrecht hebben wij niet zomaar als gastgemeente gekozen. Deze gemeente heeft samen met de gemeente Deventer en een tiental adviesbureaus en aannemingsbedrijven actief geparticipeerd in het pilotproject van de Resultaatsmeter. Jeroen van Gaalen van gemeente Utrecht gaf in zijn presentatie aan dat zij eerst redelijk sceptisch stonden tegenover het feit dat het snoeiwerk gecontroleerd zou gaan worden. Tijdens de pilot werd hij echter steeds enthousiaster en Jeroen vond de pilot intensief, zorgvuldig opgezet en constructief van aard. Over de Resultaatsmeter en het opleidings- en certificeringstraject leest u meer in deze nieuwsbrief.

The Colour Kitchen, de locatie waar wij te gast waren, is een organisatie die vooral werkt met  jongeren die moeite hebben om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Voor ons heeft de keuze voor een dergelijke locatie een meerwaarde. Van onze gasten hebben we op de dag veel complimenten mogen ontvangen over de locatie en de bediening. Wij zijn dan ook dik tevreden over The Colour Kitchen, we hebben er samen een mooie dag van gemaakt!