Addenda Handboek Bomen 2014

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
9 februari 2017

Het Handboek Bomen is een bundeling van gestandaardiseerde procedures, normen en kwaliteitseisen die betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Het Handboek Bomen is met grote zorg opgesteld door het Norminstituut Bomen en is gevalideerd door een brede afspiegeling van de vakwereld, zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderwijsinstituten.

Als dynamisch document wordt het Handboek Bomen op basis van concrete situaties of voortschrijdend kennisinzicht in de markt, geregeld aangepast. Opdrachtgevers, aannemers en leveranciers kunnen via het loket van Norminstituut Bomen dan ook altijd op- en aanmerkingen kenbaar maken.

Aansluitend op hoofdstuk 5 en hoofdstuk 14 is nu ook hoofdstuk 10 Visuele boomveiligheidscontrole (BVC) herschreven en als vervanging van het bestaande hoofdstuk binnen de Addenda beschikbaar.

Indien u de nieuwe hoofdstukken van toepassing wilt verklaren dan is het belangrijk dat bij een uitvraag een juiste verwijzing wordt gemaakt naar het relevante hoofdstuk en dat de Addenda als digitale bijlage (pdf) samen met het Handboek Bomen worden vermeld en bijgevoegd. Tevens dient u te vermelden dat een nieuw hoofdstuk in het addendum het oorspronkelijke hoofdstuk vervangt.

U vindt genoemde addendumhoofdstukken (met verwijzingsinstructies) in de Addenda achter de inlog bij uw instrumenten onder de knop Handboek Bomen 2014.

Toepassing van het Handboek Bomen en de Addenda, inclusief verwijzing, is uitsluitend toegestaan voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen conform de licentievoorwaarden.