ADDENDA V.02 DATAREGISTRATIE BOMEN BESCHIKBAAR

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
29 juni 2017

Hoofstuk 14 Dataregistratie heeft een update ondergaan. Dit bericht bevat belangrijke informatie over deze update.

De dataregistratie en -verwerking worden steeds belangrijker. Goede data zorgen ervoor dat processen op correcte wijze beoordeeld en aangestuurd kunnen worden.

In lijn met de ontwikkeling van de landelijke BGT en IMBOR heeft het Norminstituut Bomen het bestaande hoofdstuk 14 ‘Boominventarisatie’ van het Handboek Bomen 2014 herschreven onder de nieuwe naam H.14 Dataregistratie bomen.

Achter de login onder de hoofdbutton Handboek Bomen is het nieuwe hoofdstuk in de Addenda V.02 nu beschikbaar. Het hoofdstuk omvat een complete dataset (standaard datapaspoorten) voor de inventarisatie van relevante data voor bomen. Hiermee kunnen operationele en strategische processen gevolgd en aangestuurd worden.

Naast algemene basisgegevens van de boom, kan gekozen worden voor drie aanvullende datamodules;

Basis datamodule
• Basisgegevens

Aanvullende datamodulen
• BVC (Boomveiligheidscontrole)
• Onderhoud (beheerkenmerken)
• Beleid (beleidskenmerken)

Alle inventarisatiekenmerken zijn voorzien van een standaard notatiewijze en vaste keuzelijsten. Hiermee wordt eenduidigheid van de inventarisatie geborgd.

De Addenda V.02 vervangt eerdere publicaties.

Genoemd instrument helpt u als licentiehouder weer een stap op weg naar het borgen van de kwaliteitszorg voor bomen. Mocht u vragen hebben over de Addenda V.02, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons; wij zijn onze licentiehouders graag van dienst.