BIG DATA… STANDAARD DATAPASPOORT VOOR BOMEN NABIJ!

Onderdeel van Thema
Algemeen
24 oktober 2019

Norminstituut Bomen heeft de laatste jaren veel energie gestoken in de doorontwikkeling van de basis Boomveiligheidscontrole (BVC). De weg naar uniforme dataregistratie voor zowel veiligheidskenmerken als onderhoud is duidelijk ingeslagen. Is nu dan ook het moment voor een standaard datapaspoort nabij?

De ontwikkeling en afstemming van eenduidige datakenmerken en keuzeopties (attributen en attribuutwaarden) zijn vastgelegd in Hoofdstuk 14 | Dataregistratie Bomen in het Handboek Bomen. Deze kenmerken en keuzeopties kunnen door licentiehouders worden gebruikt voor de toepassing van uniforme datapaspoorten van bomen binnen de beheersystemen of werkopdrachten.

In 2018 is in samenwerking met de vakbranche en landelijke opleiders het certificaat Data Inspecteur Bomen (DIB) gerealiseerd. Gecertificeerde data-inspecteurs kunnen nu in het veld kenmerken op uniforme wijze vastleggen. Binnen dit certificaat staat de opname van datakenmerken voor de Boomveiligheidscontrole (BVC) en de Onderhoudskenmerken centraal. Deze data zijn essentieel voor het aansturen van het cyclisch beheer van bomen, waaronder de uitvoering van de zorgplicht en het snoeien van bomen. Opdrachtgevers kunnen dit certificaat voorschrijven in bestekken en werkopdrachten. Een overzicht van gecertificeerde Data Inspecteurs Bomen (inmiddels bijna 100!) is op te roepen in het Landelijk Register op de site van het Norminstituut Bomen.

In het Excel-bestand ‘Datapaspoorten Handboek Bomen’ zijn alle vanuit het Handboek Bomen beschikbare datakenmerken en keuzeopties opgenomen. Hierdoor kunnen deze direct vanuit Excel worden overgezet naar actuele datapaspoorten of beheersystemen. De komende periode wordt (waar mogelijk) de nadruk gelegd op de afstemming met BGT en IMBOR. Ook wordt een standaard Datapaspoort Bomen voor algemeen gebruik opgenomen. Op basis daarvan kunnen gebruikers hun eigen paspoorten of de ontwikkeling ervan spiegelen of afstemmen.
Het doel hierbij is om steeds meer uniforme data en datapaspoorten te waarborgen. Want alleen dan zijn de data ook praktisch inzetbaar en uitwisselbaar tussen verschillende gebruikers en systemen.

Het Handboek Bomen, het document ‘Datapaspoorten Handboek Bomen’ en het genoemde Landelijk Register vindt u op onze site www.norminstituutbomen.nl. Voor het gebruik van en het verwijzen naar deze toepassingen is een licentie noodzakelijk. Kijk voor de mogelijkheden op onze site of neem contact op met onze consulenten. Wij zijn u graag van dienst.