Bomen planten is een feest

Onderdeel van Thema
Evenementen
29 november 2018

Het planten van bomen tijdens de Boomfeestdag is om meerdere redenen fantastisch; je doet iets voor de toekomst en maakt kinderen blij.
Norminstituut Bomen onderschrijft de doelstelling van de Boomfeestdag, en is er daarom partner van geworden.

Komend jaar wordt op 13 maart de Boomfeestdag georganiseerd. Het is de 63e keer dat dit evenement plaatsvindt. Ook Norminstituut Bomen is weer van de partij.
Graag zien wij dat bomen goed geplant worden, oftewel conform de normen zoals in het Handboek Bomen omschreven. Want de functie- en ecosysteemdiensten van bomen komen pas goed tot hun recht als bomen hun eindbeeld behalen. En om het eindbeeld te behalen moet de boom volgens verschillende randvoorwaarden worden geplant. De instrumenten van Norminstituut Bomen komen daarbij van pas. Via Boommonitor kan berekend worden wat de kwantitatieve ruimte is die een boom nodig heeft. De kwalitatieve richtlijnen zijn opgenomen in het Handboek Bomen.
In de overeenkomst die is gesloten tussen Norminstituut Bomen en de Boomfeestdag is afgesproken dat de bomen tijdens het evenement conform de in het Handboek beschreven kwaliteitseisen worden geplant.
Want hoe leuk is het, dat de kinderen als ze groot zijn nog steeds de door hen geplante bomen kunnen bezoeken!