Bomen zijn belangrijk
30 jun 2022

Tijdens de Landelijke Gebruikersdag afgelopen 19 mei volgden circa driehonderd deelnemers een intensief programma. Naast de lancering van het Handboek Bomen 2022 kondigden wij ook het stichtingsbestuur aan.

Kersverse bestuursvoorzitter, Niek van ’t Wout, presenteerde de ambities voor de komende jaren en stelde het gehele bestuur voor. Klik hier om het bestuur ook te leren kennen.

Eén van de ambities is bewustwording creëren bij inwoners over de functies en waarden van bomen. De website www.bomenzijnbelangrijk.nl levert een bijdrage aan deze campagne. Op de site zijn infobladen beschikbaar en kan de Kennisbank door iedereen worden geraadpleegd. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 5 en 6 oktober luiden we de tweede fase van de campagne in. Op een ludieke manier presenteren we dan de pitchfilm van Bomen zijn Belangrijk. Graag ontmoeten we je tijdens deze beurs.

De komende periode maken we ons ook hard voor betere boombescherming, nog een ambitie van het bestuur. We zijn alvast gestart met netwerken en voorlichten in de kabel- en leidingensector. We verzorgden zowel voor COB als GPKNL presentaties over het belang van bomen en de mogelijkheden van echte bescherming.

TERUG