Bomenposter Leveren en Planten Bomen onthuld

Onderdeel van Thema
Bomenposter
13 juni 2017

Op de Boominfodag hebben we samen met onze partners de bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ onthuld. Specifiek voor deze poster is Naktuinbouw als partner betrokken. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de naleving van Europese normen.

Nagenoeg alle bomen in het stedelijk gebied komen van een boomkwekerij. Na jarenlange intensieve zorg van de boomkweker worden de bomen geleverd en geplant in de openbare ruimte.

De Bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ geeft weer wat de aandachtspunten zijn bij het bestellen en planten van bomen en ondersteunt als communicatiemiddel de inhoud van het Handboek Bomen, in het bijzonder hoofdstukken 5 en 6, Leveren en Planten Bomen. 

Aandacht is er voor relevante verificatiepunten bij het bestellen en controleren van de levering. Specifieke informatie over bijvoorbeeld veredelde bomen is eveneens opgenomen. Ook bij het planten zijn er zeer basale zaken doorslaggevend voor de kwaliteit; hieraan is eveneens aandacht besteed. De rol en verantwoordelijkheid van Naktuinbouw komt ook aan de orde. Tevens zijn aanvullende eisen afhankelijk van de leverantie opgenomen. 

De bomenposter ‘Leveren en Planten Bomen’ is een uitgave van Norminstituut Bomen en is mede tot stand gekomen dankzij Naktuinbouw, Vereniging Stadswerk, Branchevereniging VHG vakgroep Boomspecialisten, IPC Groene Ruimte, PC Bomen en Helicon. Licentiehouders treffen de poster aan achter de login, overige geïnteresseerden kunnen de poster downloaden via de gast-login op onze website.