Bomenposter Ontwerp en Bomen in productie

Onderdeel van Thema
Bomenposter
27 juni 2016

Inmiddels hebben de verschillende partners, onder andere de NVTL, input gegeven op het concept van de bomenposter Ontwerp en Bomen. Dat is mooi, want de lancering staat gepland voor de Dag van de Openbare Ruimte op 28 en 29 september.

In de lijn met de bomenposters Werken rond Bomen en Snoeien Bomen is nu de bomenposter Bomen en Ontwerp in ontwikkeling. De keuze voor dit onderwerp is bepaald door de dagelijkse problematiek waar de groen- en boombeheerders mee geconfronteerd worden. We kennen allemaal de slogan, ‘de juiste boom op de juiste plaats’ … maar ja … SMART is hij niet. In het Handboek Bomen gaat niet voor niets hoofdstuk 1 over ontwerp en bomen. Om meer aandacht te vragen voor het onderwerp is nu in samenwerking met de NVTL, Stadswerk, VHG Vakgroep boomspecialisten en Van Hall Larenstein de poster in ontwikkeling. Vooral de actieve medewerking van de NVTL is belangrijk. Dit is immers de branchevereniging van de architecten en ontwerpers. Na de lancering op de Dag van de Openbare Ruimte is de bomenposter voor iedereen beschikbaar via onze website. Uiteraard treffen licentiehouders hem dan ook aan achter de login.