Bomenposter

Onderdeel van Thema
Bomenposter
11 maart 2014

De eind 2013 uitgebrachte bomenposter ‘Werken rond bomen’ vindt nog steeds gretig aftrek. Veel organisaties beschouwen de actuele informatie op onze poster als goede richtlijnen voor werkzaamheden in de openbare ruimte op locaties waar bomen staan. In combinatie met het hoofdstuk ‘Bouwen rond bomen’ uit het Handboek Bomen én gedegen toezicht en handhaving ter plaatse, biedt de poster voldoende aanknopingspunten voor een adequate bescherming van bomen op werklocaties.

Wel hebben diverse gebruikers bij ons aangegeven behoefte te hebben aan een weerbestendige versie van de poster, om deze te kunnen aanbrengen op afzettingen rond bomen op werklocaties. Samen met vereniging Stadswerk zal het Norminstituut Bomen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Overigens is het ons voornemen om tijdens de Dag van de Openbare Ruimte (in oktober 2014) een nieuwe bomenposter te lanceren. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.