Boommonitor update 2018

Onderdeel van Thema
Boommonitor
18 september 2018

Licentiehouders van het Norminstituut Bomen hebben naast het Handboek Bomen verschillende instrumenten tot hun beschikking om de kwaliteitszorg van bomen in de openbare ruimte te verhogen.

Boommonitor is zo’n instrument. Met Boommonitor kunnen gebruikers snel en eenvoudig kengetallen van bomen doorrekenen en deze als onderbouwing toevoegen aan een ontwerp, projectplan of boomadvies. Boommonitor heeft een serieuze update ondergaan, deze wordt begin oktober gelanceerd.

Boommonitor bevat belangrijke kengetallen over bijvoorbeeld de monetaire waarde van bomen (boomwaarde in euro’s). Ook kengetallen die belangrijk zijn bij werken rond bomen, zoals het vaststellen van minimale graafafstanden, zijn beschikbaar. Het meest wordt Boommonitor gebruikt voor de berekening van groeiplaatsen en het opstellen of toetsen van ontwerpen. Boommonitor geeft snel een goed beeld van relevante zaken voor projecten waarin bomen betrokken zijn. Dat is handig voor voorlichting aan civiele collega’s, bewoners of andere belanghebbenden.

Om Boommonitor nóg beter toepasbaar en gebruiksvriendelijker te maken zijn in de update 2018 de zoek- en selectiefuncties voor een passend sortiment verbeterd. Daarnaast kunnen nu boomsoorten op grond van boomgrootte en kroonomvang worden geselecteerd. Van de meeste bomen zijn foto’s toegevoegd met relevante details, en vooral ook het (beoogde) eindbeeld. Hierdoor kan vooraf een beter beeld van de boomsoortkeuzes worden verkregen.

Voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen zijn deze kengetallen online op elke werkplek beschikbaar via Boommonitor. Bovendien kunnen berekeningen en kengetallen via een pdf aan anderen beschikbaar gesteld worden. Voor meer informatie over Boommonitor en de mogelijkheden van een gebruikerslicentie kunt u contact met ons opnemen of kijken op www.norminstituutbomen.nl.