BVCplus Handboek Bomen | Van Nulmeting naar certificaat

Onderdeel van Thema
Algemeen
7 november 2017

Sinds dit jaar schrijft Hoofdstuk 14 van het Handboek Bomen (addenda V.03) een uniform datapaspoort voor inzake de BVCplus (boomveiligheidscontrole). De ‘plus’ staat voor de opname van aanvullende onderhoudskenmerken. Opdrachtgevers zijn nu op zoek naar boomveiligheidscontroleurs die aantoonbaar gekwalificeerd zijn om met dit digitale paspoort te kunnen werken. Precies daarom initieert Norminstituut Bomen het BVCplus-certificaat.

Op dit moment zijn de resultaten van een boomveiligheidscontrole door het ene bedrijf vaak anders dan die van een ander bedrijf. Zelfs boomcontroles van adviseurs bij eenzelfde bedrijf wijken soms (sterk) van elkaar af. Aanvullende onderhoudskenmerken zijn vaak in het geheel niet gestandaardiseerd. Dat is onwenselijk gezien het feit dat de data steeds meer gebruikt worden voor de aansturing van het beheer, de input voor beleid en waardebepaling (iTree). Door aan te kunnen tonen dat een bepaalde systematiek gevolgd wordt, en door eenduidige begrippen te hanteren (standaard datapaspoort), wordt de landelijke kwaliteit van boomcontroles en daarmee de waarde van beschikbare data aanzienlijk verhoogd. Indirect draagt dit duidelijk bij aan de verbetering van kwaliteitszorg voor bomen in de openbare ruimte.

Al met al een goede reden om in samenspraak met opdrachtnemers en opdrachtgevers het BVCplus-certificaat te introduceren.

Examen
Tijdens een examen moet de controleur laten zien de terminologie en systematiek van het Handboek te begrijpen en te beheersen. Via een uitgebreide casus in een reële woonwijk zal de kandidaat diverse bomen controleren. De kenmerken op het gebied van veiligheid en beheer dienen digitaal correct en consistent te worden geregistreerd. Daarnaast zal via een theorie-examen onder andere worden getoetst of de kandidaat begrijpt wat de impact is van data.

Nulmeting 
Voordat het eerste proefexamen in het begin van de zomer in 2018 wordt afgenomen, wordt eerst een nulmeting uitgevoerd. Controleurs van verschillende bedrijven (licentiehouders) en de gemeente Utrecht (gastgemeente) controleren en registreren diverse bomen via een standaard datapaspoort. De resultaten worden gedeeld, waarbij we gezamenlijk kunnen vaststellen waar we van elkaar verschillen in beoordeling en hoe we binnen het standaard beschikbare datapaspoort nader kunnen afstemmen. Na de nulmeting worden de opleiders bij het traject betrokken. Ze krijgen informatie over de systematiek en de analyse van de nulmeting en het standaard datapaspoort. De opleiders kunnen na het sluiten van een opleidingsovereenkomst in het najaar van 2018 deelnemers gaan opleiden voor de BVCplus. Het eerste reguliere examen zal waarschijnlijk in november 2018 worden afgenomen. Norminstituut Bomen zal zelf niet opleiden, maar bewaakt het proces van de examinering en certificering.