Controleurs Resultaatsmeter (CHB) weer bijgepraat!

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
13 februari 2018

In de afgelopen maanden hebben de ‘Harmonisatiebijeenkomsten’ voor de gecertificeerd Controleurs Handboek Bomen (CHB) plaatsgevonden. Alle 130 gecertificeerd controleurs zijn bijgepraat over de recente en toekomstige ontwikkelingen van de Resultaatsmeter. U vindt deze controleurs in het Landelijk Register op de site van het Norminstituut Bomen.

De Resultaatsmeter is als instrument binnen de licentie van het Norminstituut Bomen beschikbaar. Binnen de Resultaatsmeter kunnen gecertificeerd controleurs werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van het Handboek Bomen, controleren. Op basis van een aselecte steekproef en standaard beoordelingscriteria worden bomen gecontroleerd, zodat een goed beeld ontstaat over de kwaliteit van het werk. De Resultaatsmeter omvat ook een online logboek met een real-time gereedmelding, aan de hand waarvan de vorderingen van het werk online gevolgd kunnen worden.
De Resultaatsmeter is beschikbaar voor de hoofdstukken 8, 9 en 10 van het Handboek Bomen, namelijk het ‘Snoeien van bomen’ en de ‘BVC’. Op termijn komt de Resultaatsmeter beschikbaar voor alle zeventien hoofdstukken van het Handboek Bomen, maar dat wordt stap voor stap uitgerold. Het gebruik van de Resultaatsmeter is niet verplicht, het is een hulpmiddel voor de toezichthouder om gericht en eenduidig de geleverde kwaliteit te beoordelen.
De Resultaatsmeter kan ook worden ingezet door de opdrachtnemer (aannemer), die zo de gestelde kwaliteitseisen van het werk kan borgen en daarmee de opdrachtgever optimaal kan ontzorgen. De Resultaatsmeter kan dus ook prima ingezet worden als u bijvoorbeeld de BVC of snoeiwerk door eigen personeel laat uitvoeren.
De resultaatsmetingen binnen de Resultaatsmeter kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde controleurs die daarvoor binnen een project worden geautoriseerd. U vindt een overzicht van deze controleurs in het Landelijk Register op de site van het Norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl | login). Ook niet-licentiehouders hebben toegang tot het Landelijk Register. In het register ziet u ook of een controleur voor uw organisatie beschikbaar is en welke andere relevante vakgerelateerde certificaten hij/zij bezit (bijvoorbeeld BVC, ETW, ETT).
U kunt zelf ook een opleiding volgen voor Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen! Dan komt u goed beslagen ten ijs voor het beoordelen en controleren van werkzaamheden in, rond en met bomen. Zo draagt ook u bij aan een betere kwaliteitszorg voor bomen.