Data Inspecteur Bomen nu echt van start!

Onderdeel van Thema
Algemeen
18 september 2018

Tijdens de lezing ‘Uniforme Data Inspecties Bomen’ op de Vakbeurs Openbare Ruimte, ontvingen de geslaagde kandidaten van de pilot Data Inspecteur Bomen hun certificaat!

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, afgelopen jaar werkten we, samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders aan de pilot Data Inspecteur Bomen. Na de opleidingsdagen en het examen is de uitslag bekend; dertien van de negentien deelnemers zijn geslaagd. Voor zes kandidaten rest een herexamen.

Met het afronden, evalueren en bijschaven naar aanleiding van de pilot is de weg vrij om in het najaar daadwerkelijk te starten met het opleiden en certificeren van Data Inspecteurs Bomen.

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventariseren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Een stevig pakket dus, waarvoor het volgen van een opleiding in de meeste gevallen gewenst is. Hiervoor kunt u terecht bij PC Bomen, Cobra Adviseurs, Bomenbanen en Cursuscentrum Cambium. Het eerste reguliere examen vindt vervolgens plaats op 22 november 2018.

Wilt u meer weten over het certificaat Data Inspecteur Bomen? Neem dan contact met ons op.