Eerste Controleurs Handboek Bomen geslaagd

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
11 februari 2016

Op 4 februari was het dan zover; na een uitgebreide pilot en een ontwikkelingstraject voor de Resultaatsmeter van ruim anderhalf jaar zijn de eerste ‘Controleurs Handboek Bomen’ gecertificeerd. Voorafgegaan door een aantal intensieve trainingsdagen vond de examinering plaats bij het Norminstituut Bomen. Vanaf nu kunt ook U een opleiding ‘Controleur Handboek Bomen’ volgen en daarmee de Resultaatsmeter zelf inzetten, of één van de gecertificeerde controleurs inhuren voor uw project.

Inmiddels maakt ruim een kwart van de gemeenten in Nederland gebruik van het Handboek Bomen 2014. Een van de toepassingen is om bij een uitvraag (bestek) of levering te verwijzen naar de kwaliteitseisen van het Handboek Bomen. Kwaliteitseisen stellen is belangrijk, het controleren daarvan is zo mogelijk nog belangrijker.

Het Norminstituut Bomen heeft de afgelopen anderhalf jaar in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en aannemers een applicatie ontwikkeld, de ‘Resultaatsmeter Handboek Bomen’. Met deze Resultaatsmeter kan worden gemeten of en in welke mate de vereiste kwaliteit is geleverd dan wel behaald. De metingen binnen de Resultaatsmeter kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde controleurs. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van de op dit moment gecertificeerde controleurs. U kunt deze gecertificeerde controleurs benaderen via de contactgegevens in het overzicht, zij hebben de kennis en vaardigheden voor het op de juiste wijze inzetten van de Resultaatsmeter.

http://resultaatmeter.norminstituutbomen.nl/resultaatmeter/register/

Wanneer u ook zelf graag gebruik wilt maken van de Resultaatsmeter of als u zich wilt laten certificeren als controleur, dan dient u daarvoor een opleiding te volgen. Deze wordt door een aantal opleiders verspreid over Nederland verzorgd. Het landelijk examen wordt verzorgd door het Norminstituut Bomen.

Hieronder treft u linkjes aan naar de opleiders en een overzicht van de examendata. Door op een link te klikken kunt u zich aanmelden voor zowel de opleiding als het examen.

Bomenwacht Nederland / Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte

Boom KCB

Cobra Adviseurs

Helicon Eindhoven

IPC Groene Ruimte

Nationale Bomenbank / Cambium

PC Bomen

Examendata 2016: 7 april, 16 juni en 3 oktober.