Handboek Bomen 2018 XXL

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
25 juni 2018

Op de Landelijke Gebruikersdag op 19 april jl. werd het Handboek Bomen 2018 gelanceerd. Het Handboek is totaal geüpdatet en is inmiddels voor ruim 160 opdrachtgevers dé norm voor kwaliteitszorg van bomen in de openbare ruimte.


Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze. Het handboek omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Opdrachtgevers en -nemers geven vooral aan dat het gebruik van het Handboek Bomen duidelijkheid verschaft. En dat wil uiteindelijk iedereen.

 

Validatie

Het Handboek Bomen 2018 is wederom inhoudelijk gevalideerd door vakspecialisten uit de groenbranche. Naast opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleidings- en onderwijsinstellingen zijn verschillende externe specialisten intensief betrokken bij de validatie van het Handboek. 

 

Het Norminstituut Bomen hecht grote waarde aan deze brede validatie: de opgestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen worden zo technisch gestandaardiseerd én er is sprake van een breed draagvlak.

 

Bestekken

Het Handboek Bomen is eenvoudig binnen bijvoorbeeld RAW-bestekken en werkomschrijvingen toe te passen. Vanuit een uitvraag kan worden verwezen naar het Handboek.

 

Het Handboek Bomen is net als alle andere instrumenten online beschikbaar. Voor het gebruik ervan (en het verwijzen ernaar) is een gebruikerslicentie benodigd. Onze consulent adviseert u graag over de licentie en verschillende toepassingsmogelijkheden. Tijdens een vrijblijvend bezoek ontvangt u kosteloos een exemplaar ter inzage.