Handboek Bomen Hoofdstuk 5 Leveren (laan)bomen herzien

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
18 mei 2016

Opdrachtgevers gebruiken het Handboek Bomen onder andere voor inkoop (bestekken) van diensten en leveranties. Het Handboek Bomen kan ook gebruikt worden voor het inkopen van bomen. Het betreffende hoofdstuk 5 is herzien en komt zeer binnenkort beschikbaar via het Addendum.

Het Handboek Bomen is een zorgvuldige bundeling van gestandaardiseerde procedures, normen en kwaliteitseisen, die betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.
Het is met grote zorg opgesteld door het Norminstituut Bomen en is gevalideerd door een brede afspiegeling van de vakwereld, waaronder opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderwijsinstituten.
Het Handboek Bomen is een dynamisch document dat op basis van concrete situaties of voortschrijdend kennisinzicht in de markt, geregeld wordt aangepast of gewijzigd.
Opdrachtgevers, aannemers en leveranciers kunnen via het loket van Norminstituut Bomen altijd op- en aanmerkingen kenbaar maken.

Hoofdstuk 5 Leveren (laan)bomen is herschreven en binnenkort als vervanging van het bestaande hoofdstuk binnen het Addendum beschikbaar. U vindt het Addendum achter de inlog. Ook voor de hardcopygebruikers is het Addendum beschikbaar, na inloggen als Gast. Licentiehouders krijgen binnenkort een aanvullend bericht.

Toepassing en verwijzing
Toepassing van het Handboek Bomen en het Addendum, inclusief verwijzing, is uitsluitend toegestaan voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen conform de licentievoorwaarden.