Handboek Bomen Validatie 2018

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
1 december 2016

Het Handboek Bomen omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn binnen procedures en bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Toepassing van het Handboek Bomen binnen uw organisatie waarborgt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze.

Er wordt alweer enkele maanden gewerkt aan de validatie van het Handboek Bomen 2018. Inderdaad: over een maand is het pas 2017, maar een gedegen update vergt een intensief validatieproces.

De validatieprocedure wordt zeer secuur doorlopen en onder toezicht van een voorzitter geregisseerd. De validatiecommissie bestaat uit opdrachtgevers (Stadswerk), opdrachtnemers (VHG Boomspecialisten) en opleiders. Mede door deze validatie is er een breed draagvlak voor het handboek.

Het validatietraject zal een groot deel van 2017 in beslag nemen. Eind 2017 starten de redactie en vormgeving, en daarna wordt de nieuwe versie in 2018 aan de licentiehouders ter beschikking gesteld.

Uiteraard kunnen ook niet-licentiehouders te zijner tijd het vernieuwde Handboek Bomen via de losse verkoop aanschaffen. Wij informeren u tijdig over de beschikbaarheid.