Handreiking Boombeleid
8 sep 2020

In samenwerking met de Bomenstichting ontwikkelt Norminstituut Bomen de Handreiking Boombeleid. Hiermee geven we invulling aan onze gezamenlijke doelstelling, namelijk het bevorderen van de (kwaliteits)zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. Het instrument zal worden afgestemd op Handboek Bomen en Boommonitor.

Uitgangspunt is het maken van een handzaam boekwerk met heldere teksten die richtlijnen en handvatten bieden aan bestuurders en beleidsmakers. In de digitale versie, beschikbaar voor licentiehouders van Norminstituut Bomen, worden bovendien handige links naar praktische voorbeelden opgenomen. De opmaat naar de Omgevingswet en de kansen die dit gaat bieden voor bomen zullen uiteraard niet ontbreken in deze handreiking.

Met het opstellen van deze handreiking voorzien Norminstituut Bomen en de Bomenstichting in een behoefte van opdrachtgevers.

Volgens planning is het boekwerk in de zomer van 2021 voor iedereen beschikbaar.

TERUG