Handreiking Omgevingswet en Bomen in de steigers
25 feb 2021

Na een jaar van voorbereiding, interviews, onderzoek, schrijven en commentaarronden staat de Handreiking Omgevingswet en Bomen in de steigers! Deze Handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting.

We ervaren in de gesprekken met opdrachtgevers dat de behoefte aan een handreiking groot is. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen; tijd om vast wat meer informatie te geven over de inhoud en de lancering.

De handreiking omvat drie delen:

  • Deel 1, de kaders: met welke opgaven hebben we te maken en hoe zien de nieuwe kaders er uit?
  • Deel 2, de feitelijke handreiking: een stappenplan om bomen in omgevingsvisie, -plan en ‑programma te verankeren.
  • Deel 3, een vertaalslag van beleid naar praktijk: diverse voorbeelden waarmee beleid en praktijk elkaar kunnen versterken.

De komende maanden infomeren we je via diverse nieuwsberichten uitgebreider over de inhoud van de verschillende delen.

In juni komt de handreiking voor iedereen beschikbaar. Licentiehouders krijgen een hardcopy-exemplaar en vinden de handreiking net zoals alle andere instrumenten ook in de Kennisbank. Niet aangesloten organisaties hebben de mogelijkheid een hardcopy-exemplaar te bestellen. Informatie over de kosten lees je in de nieuwsbrief in mei, vanaf dan kan de handreiking ook besteld worden.

Ten slotte worden in het najaar inhoudelijke sessies georganiseerd door de auteurs van de Handreiking. Data en locaties worden tijdig gecommuniceerd.

TERUG