Herziening hoofdstuk 14 Dataregistratie bomen is nu beschikbaar via uw inlog!

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
10 november 2016

Het Handboek Bomen is een zorgvuldige bundeling van gestandaardiseerde procedures, normen en kwaliteitseisen, die betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Het is met grote zorg opgesteld door het Norminstituut Bomen en is gevalideerd door een brede afspiegeling van de vakwereld, waaronder opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderwijsinstituten.

Het Handboek Bomen is een dynamisch document dat op basis van concrete situaties of voortschrijdend kennisinzicht in de markt, geregeld wordt aangepast of gewijzigd. Opdrachtgevers, aannemers en leveranciers kunnen via het loket van Norminstituut Bomen altijd op- en aanmerkingen kenbaar maken.

Hoofdstuk 14 Dataregistratie bomen is herschreven en als vervanging van het bestaande hoofdstuk binnen het Addendum beschikbaar. U vindt het Addendum achter de inlog bij uw instrumenten onder de knop Handboek Bomen 2014.

Indien u het nieuwe hoofdstuk 14 van toepassing wilt verklaren dan is het belangrijk dat bij een uitvraag een juiste verwijzing wordt gemaakt naar het relevante hoofdstuk en dat het betreffende hoofdstuk als digitale bijlage (PDF) samen met het Handboek Bomen wordt vermeld en bijgevoegd. Tevens dient u te vermelden dat het nieuwe hoofdstuk in het addendum het oorspronkelijke hoofdstuk vervangt.

Verwijzing naar:
Conform kwaliteitseisen
Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)
H.14 Dataregistratie bomen
Vervanging van het oorspronkelijke H.14 | Handboek Bomen 2014

Toepassing van het Handboek Bomen en het Addendum, inclusief verwijzing, is uitsluitend toegestaan voor licentiehouders van het Norminstituut Bomen conform de licentievoorwaarden.