i-Tree in Handboek Bomen 2022
10 apr 2019

Platform i-Tree Nederland heeft veel werk verzet om de Amerikaanse versie van i-Tree om te zetten naar een voor Nederland geschikte versie. We praten u bij.

Het van oorsprong Amerikaanse programma i-Tree rekent de baten (meerwaarde in geld) van bomen uit op grond van allerlei aan de boom toe te kennen Eco-systeemdiensten. Denk aan het afvangen van fijnstof, het bufferen van CO2, het voorkomen van hittestress in de stad en ga zo nog maar even door; allemaal onderdelen die bijdragen aan de klimaatverbetering in het stedelijk gebied.

Een speciale werkgroep heeft dit voorjaar na bewerking een Nederlandse versie van i-Tree gelanceerd. Echter, nog lang niet alle eco-systeemdiensten zijn hierin opgenomen. Daarom zijn de baten in euro’s nu nog wat mager. Dit onderdeel van het programma vraagt dan ook nadere invulling voordat we als gebruikers met behulp van i-Tree de ecosysteemdiensten en monetaire waarde van bomen verder kunnen onderbouwen.

Beter één grote dan 150 kleine bomen
i-Tree geeft in het huidige programma onder meer inzicht in de meerwaarde van grote bomen in relatie tot kleine bomen als het gaat om de bijdragen van de Eco-systeemdiensten. In het rapport ‘De Baten van Bomen’ laat i-Tree zien dat je, om dezelfde eco-systeemdiensten te evenaren, voor de vervanging van één volwassen boom ruim 150 bomen jonge bomen nodig hebt. Het belang van kroonoppervlakte is dus heel groot. Met de kennis over de invloed van de kroonoppervlakte kunnen we de waarde en baten van bomen beter inzichtelijk maken.

Bijdragen aan een beter leefklimaat
Om effectief bij te dragen aan een beter leefklimaat moeten boombeleid en boombeheer dus niet primair gericht zijn op aantallen, maar op kroonoppervlakte. Iets wat deskundigen al heel lang wisten, maar wat nu ook door i-Tree is onderbouwd met feiten. Benchmarking en assetmanagement kunnen gericht zijn op het percentage kroonoppervlakte dat de stad of gemeente bedekt. Daarmee ontstaat direct een beeld van de eco-systeemdiensten die voor die stad of gemeente bijdragen aan een beter leefklimaat. Meer details over i-Tree zijn te lezen in de publicatie ‘De Baten van Bomen’, die hier is te downloaden.

i-Tree en het Handboek Bomen
Vanuit het Norminstituut Bomen volgen wij de verdere ontwikkeling van i-Tree op de voet. Binnen Boommonitor en het Handboek Bomen 2022 zullen we de invloed van grotere bomen op grond van kroonoppervlakte (m2) inzichtelijk maken op basis van i-Tree. Ontwerpers kunnen dan direct zien dat een grote boom met een lange omloop ook veel meer bijdraagt aan het leefklimaat van de openbare ruimte dan de aanplant van (vele) kleine bomen met een beperkte omloop. Wij houden u op de hoogte.

TERUG