Inspirerende Regiobijeenkomsten

Onderdeel van Thema
Evenementen
29 november 2018

In de maanden oktober en november hebben de jaarlijkse regiobijeenkomsten van het Norminstituut Bomen weer plaatsgevonden. Het waren inspirerende vakbijeenkomsten waarbij licentiehouders kennis uitwisselen en zijn bijgepraat over de updates van de instrumenten en andere noviteiten binnen het Norminstituut Bomen.

We waren te gast bij verschillende gemeenten, op zeven verschillende locaties met steeds twee inhoudelijk uiteenlopende dagen. Veelal volle zalen en een enthousiast publiek bestaande uit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De eerste dag stond in het teken van een (vernieuwde) kennismaking met de verschillende instrumenten en de binnen de instrumenten doorgevoerde updates. Met extra aandacht voor de update van Boommonitor, het rekenprogramma waarmee snel en overzichtelijk verschillende kengetallen van bomen en hun groei- en standplaats kunnen worden doorgerekend. Na de update zijn er nieuwe opties voor het kiezen van sortiment, ondersteund met fotomateriaal van het eindbeeld van de boom. Dit maakt het rekenprogramma nóg aantrekkelijker. Boommonitor wordt vooral ingezet bij het tot stand komen en toetsen van ontwerpen waarin bomen zijn opgenomen.

Dag twee was er vooral aandacht voor data-inventarisatie van bomen. Centraal hierbij stond het nieuwe certificaat Data Inspecteur Bomen. Licentiehouders werden bijgepraat over het nut en de noodzaak van betrouwbare data en de standaardisering van datapaspoorten voor bomen. Naast BGT en IMBOR gaat het bij het certificaat Data Inspecteur Bomen vooral om de data die nodig zijn voor het aansturen van cyclische processen. Onderhoudskenmerken en de boomveiligheidscontrole (BVC) staan hierin centraal. Bij het behalen van het certificaat worden aspirant-inspecteurs vooral getoetst op hun kennis over de verschillende inventarisatiekenmerken en een eenduidige opname van deze kenmerken in het veld. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat data een belangrijke rol spelen bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, maar dat er nog veel werk aan de winkel is om de data op een correcte en eenduidige manier vast te leggen, zodat toepassing en uitwisseling van deze essentiële data beter worden gewaarborgd. De standaard datapaspoorten en het certificaat Data Inspecteur Bomen van het Norminstituut Bomen vormen hierbij een solide basis en borgen zo een betere kwaliteitszorg voor bomen.