Laatste punt gezet voor Handboek Bomen 2022
22 nov 2021

Tijdens de komende Landelijke Gebruikersdag, aankomende mei, wordt Handboek Bomen 2022 gepresenteerd. Het Handboek Bomen wordt uitgebreid met maar liefst drie nieuwe hoofdstukken.

Handboek Bomen is inmiddels door veel opdrachtgevers standaard meegenomen in de onderhoudsbestekken. Ook hebben veel gemeenten een verwijzing in de LIOR/HIOR gemaakt om te zorgen dat in de realisatie van projecten de kwaliteitseisen voor onder andere groeiplaatsen van bomen zijn opgenomen.

Tijdens ieder validatietraject worden actuele ontwikkelingen in de markt en ervaringen van gebruikers verwerkt. Om bij de diverse processen en actuele ontwikkeling van bijvoorbeeld de Omgevingswet aangehaakt te blijven, zijn ook nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Ten eerste is dat het hoofdstuk Groeiplaatsonderzoek. Eerder was dit onderwerp verdeeld over de andere hoofdstukken. Daarnaast is het hoofdstuk Kwaliteitsbeoordeling toegevoegd. In combinatie met het bestaande hoofdstuk Bomen Effect Analyse zorgt dit nieuwe hoofdstuk ervoor dat er duidelijk afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt voor behoud of kap van bomen bij bijvoorbeeld reconstructies.

Tot slot is het hoofdstuk Bomenbalans toegevoegd; een heel actueel en belangrijk hoofdstuk. Het klimaat staat volop in de aandacht en daarmee ook de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Het formaat van de kroon van een boom bepaalt de hoeveelheid ecosysteemdiensten die een boom levert. De Bomenbalans is belangrijk omdat daarmee in discussies over boomaanplant of kap een feitelijke onderbouwing kan worden gebruikt die verder gaat dan de aantallen bomen. De vierkante en kubieke meters kroonvolume worden daarin meegenomen, dat houdt de discussies wel zo zuiver.

De validatiecommissie bestaande uit opdrachtgevers, -nemers, adviesbureaus en opleiders analyseert of aanpassingen en aanvullingen een verbetering zijn voor de gebruikers. Een intensief proces, dat intussen is afgerond. De volgende fase gaat in: tekstredactie, vormgeving en vertaling naar de Kennisbank. En uiteindelijk natuurlijk de drukgang en lancering op 19 mei 2022 tijdens de Landelijke Gebruikersdag in Gouda. 

TERUG