Landelijke Gebruikersdag 19 mei 2022
16 sep 2021

In 2022 viert Norminstituut Bomen haar 10-jarig bestaan tijdens de Landelijke Gebruikersdag. De feestelijke dag vindt plaats op 19 mei in Gouda. De stad viert volgend jaar zijn 750-jarig bestaan, een mooie combinatie. We hebben een heel mooi programma samengesteld.

Na de openingslezing door een man met een bijzondere ruimtelijke visie, presenteren we onder andere Handboek Bomen 2022. De update van het Handboek omvat een aantal nieuwe hoofdstukken, die een goede aanvulling vormen op de bestaande hoofdstukken. Deze zijn op hun beurt uiteraard allemaal ge├╝pdatet.

Zo komt er een hoofdstuk Kwaliteitsbeoordeling die onlosmakelijk is verbonden met de Boom Effect Analyse. Ook is het hoofdstuk Groeiplaatsonderzoek toegevoegd. Informatie hierover was eerder onderverdeeld in andere hoofdstukken. Tot slot faciliteert het nieuwe hoofdstuk Bomenbalans de wens om kroonoppervlakte en -volume te meten en monitoren met kengetallen. Dit is belangrijk aangezien het kroonvolume de ecosysteemdiensten van bomen levert. Zo kan bij projecten zowel bij de start als in het eindbeeld worden berekend hoe de hoeveelheden zich verhouden. We verwachten dat dit tot bewuste en onderbouwde keuzes leidt, de communicatie verbetert en verwachtingen beter managet.

De validatiecommissie heeft de laatste stukken besproken en dus is het tijd voor vormgeving, redactie en vertaling naar de Kennisbank. Dit wordt de komende maanden opgepakt, zodat we het nieuwe Handboek tijdig kunnen presenteren.

TERUG