Norminstituut Bomen ontwikkelt instrument voor kwaliteitsmeting

Onderdeel van Thema
Algemeen
4 september 2014

Het Handboek Bomen vormt voor veel opdrachtgevers inmiddels de basis voor de kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte. In de uitvraag en het bestek geldt het Handboek Bomen als norm, zodat de opdrachtnemer weet welke kwaliteitseisen van toepassing zijn.

De meting van de kwaliteit in het veld blijft echter om uiteenlopende redenen vaak achterwege of wordt niet objectief uitgevoerd. Daar komt binnenkort verandering in: Norminstituut Bomen ontwikkelt momenteel een instrument om de kwaliteit op objectieve wijze te meten.

Tijdens de landelijke gebruikersdag op 30 oktober aanstaande bij gastgemeente Amersfoort worden het nieuwe instrument en de gebruiksmogelijkheden toegelicht. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Klik dan hier om dat meteen even te doen!

Hoe valt te controleren of een aannemer 10.000 bomen goed heeft gesnoeid? Hoe weet een projectleider of het ontwerp voldoet aan de eisen uit het Handboek Bomen? Hoeveel bomen geven een relevante steekproef, en wanneer is een onvolkomenheid in het werk (on)acceptabel? Op deze en nog veel meer vragen geeft de ‘Kwaliteitsmeting’ antwoord. Via dit instrument kan objectief en transparant worden vastgesteld of de werkzaamheden zijn verricht conform de gestelde kwaliteitseisen en of het werk al dan niet kan worden opgeleverd. De basis van de kwaliteitsmeting is verankerd in het Handboek Bomen. Met een veldcomputer in de hand kan de opdrachtgever of externe directievoerder de kwaliteitsmeting online uitvoeren. Het resultaat: een transparante rapportage voor opdrachtgever en aannemer, zodat discussie achterwege kan blijven.

Kwaliteitsmeting: objectief, eenduidig en professioneel.