Nieuwe bomenposter

Onderdeel van Thema
Bomenposter
22 mei 2014

Na de succesvolle herziening van de bomenposter ‘Werken rond bomen’ zal het Norminstituut Bomen een nieuwe bomenposter lanceren tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 8 en 9 oktober 2014. Het thema van deze poster luidt: ‘Snoeien van bomen’.

De bomenposter zal op eenvoudige, visuele wijze duidelijk maken wat de basisprincipes voor het snoeien van bomen zijn. De komende maanden worden verschillende marktpartijen benaderd om de inhoud van de poster te toetsen.

De nieuwe bomenposter maakt onderdeel uit van een reeks van bomenposters die door het Norminstituut Bomen wordt ontwikkeld. Licentiehouders ontvangen de bomenposters gratis als onderdeel van hun gebruikerslicentie.