Nut en noodzaak van bomenposters

Onderdeel van Thema
Bomenposter
6 september 2017

In de digitalisering van de maatschappij zijn een hoop oude, vertrouwde elementen vervangen door een elektronische/digitale variant. De brief werd e-mail, muziek luisteren we via streamingdiensten in plaats van via cd. Een poster houdt echter zijn waarde.

De bomenposters zijn een hit en hangen in heel Nederland op ingenieursbureaus, gemeentehuizen, werven en kantines van bedrijven. Het succes van de bomenposter kent zijn historie. Van authentiek item naar functioneel communicatiemiddel.

Het grootste spanningsveld bij bomen in de openbare ruimte zijn vaak (civiele) werkzaamheden. De eerste bomenposter is dan ook samengesteld over dit onderwerp: ‘Werken rond Bomen’. Daarna volgden ‘Snoeien van Bomen’, ‘Bomen Ontwerp’ en (voorlopig) als laatste ‘Leveren en Planten bomen’.

Bomenposters worden altijd opgesteld in samenwerking met marktpartijen, telkens in ieder geval de opdrachtgevers via Stadswerk, en de opdrachtnemers via de vakgroep Boomspecialisten van de VHG. Daarnaast afhankelijk van het onderwerp: Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, Naktuinbouw en de opleiders in het vakgebied.

Alle informatie op de poster kent als bron het Handboek Bomen, voor nadere toelichting kan dit er dus altijd bij worden gepakt.

Status
Bomenposters hebben geen status in een contract, ze dienen als communicatiemiddel om aandacht te vragen voor een onderwerp. Vergelijk het met de functie van verkeersborden voor de Wegenverkeerswet. Niemand kent de Wegenverkeerswet uit zijn hoofd, maar we kennen wel de betekenis van de meeste verkeersborden. In een contract dient verwezen te worden naar het Handboek Bomen, dan kunnen kwaliteitseisen, richtlijnen en normen bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen van toepassing worden verklaard. Een bomenposter kan een boom niet actief beschermen als er geen contractuele eisen zijn en als toezicht en handhaving ontbreken.

Beschikbaarheid
Alle bomenposters zijn voor iedereen beschikbaar. Via de gast-login op de website kan ingelogd worden en kunnen de posters worden gedownload en desgewenst worden afgedrukt.

Van de poster ‘Werken rond Bomen’ is ook een weerbestendige variant beschikbaar. Bomen staan immers buiten en ter plaatse is aandacht belangrijk voor de te beschermen boom in kwestie. In Almelo zijn deze hekken correct, op 1,5 meter buiten de kroonprojectie, geplaatst en voorzien van een weerbestendige bomenposter.