Alle ontwerp-randvoorwaarden voor bomen op een poster?

Onderdeel van Thema
Bomenposter
15 september 2016

Ja dat kan! Samen met verschillende partners en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) heeft Norminstituut Bomen de nieuwe bomenposter ontwikkeld. De poster staat in het teken van ontwerp en bomen en wordt op 28 september op onze nieuwe stand op de Dag van de Openbare Ruimte onthuld.

In het proces van ontwerp, aanbesteding en beheer met betrekking tot werkzaamheden in, rond en met bomen is communicatie van essentieel belang.

De bomenposters zijn bedoeld als communicatiemiddel. Naast de bomenposter ‘Werken rond bomen’ en ‘Snoeien bomen’ is er nu ook de poster ‘Bomen Ontwerp’. De poster is met de partners Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, Van Hall Larenstein, Stadswerk en VHG boomspecialisten ontwikkeld en heeft daarmee een breed draagvlak.

De poster geeft belangrijke ontwerprandvoorwaarden weer die essentieel zijn voor een goed onderbouwd en vooral beheerbaar ontwerp. Er is aandacht voor de keuze van de boomgrootte, de bodemsamenstelling, de benodigde doorwortelbare ruimte en de benodigde ondergrondse en bovengrondse obstakelvrije zones. De technische randvoorwaarden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 1 van het Handboek Bomen, het rekenprogramma Boommonitor ondersteunt deze.

De bomenposter Bomen Ontwerp wordt woensdag 28 september om 11 uur op de Dag van de Openbare Ruimte onthuld. U bent van harte welkom op de stand van Norminstituut Bomen. Na de onthulling krijgt iedereen kosteloos een poster mee!