Certificaat Data Inspecteur Bomen; opmaken van de balans
11 apr 2019

Begin vorig jaar introduceerden wij als Norminstituut de mogelijkheid voor het behalen van het certificaat Data Inspecteur Bomen. Inmiddels hebben er vier examens plaatsgevonden (inclusief pilot). Een goed moment om de balans op te maken.

Na een succesvolle pilot, startte het Norminstituut Bomen in het najaar 2018 samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders de opleiding en certificering Data Inspecteur Bomen. Kandidaten worden in het examen getoetst op kennis en vaardigheden voor het inventariseren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Na succesvolle afronding van het examen, mag de deelnemer zich officieel Data Inspecteur Bomen noemen.

Slagingspercentages
Tot op heden hebben 86 kandidaten examen gedaan. Daarvan kunnen 54 deelnemers zich inmiddels Data Inspecteur Bomen noemen. Voor de overige kandidaten rest een herexamen, met hopelijk een positief resultaat tot gevolg.

Het percentage kandidaten dat in één keer slaagt ligt op 50%. Hiermee kunnen we vaststellen dat je niet zomaar ‘even’ Data Inspecteur Bomen wordt. Kandidaten moeten echt een gedegen basiskennis hebben en de studieboeken induiken om tot een positief resultaat te komen. Minder ervaren vakmensen hebben baat bij een goede specifieke training die inmiddels door drie opleiders wordt aangeboden (PC Bomen, Cobra Adviseurs, Bomenbanen).

Lastige onderdelen
Bij het theorie-examen blijken de modules ‘BVC’ en ‘Dataregistratie’ pittig voor de deelnemers. Maar ook sortiment blijft een lastig onderdeel, zowel tijdens het praktijk- als tijdens het theorie-examen. En dan te bedenken dat de eisen bij hercertificering na drie jaar zwaarder zijn (135 versus 260 soorten). Een stevige eis die bij moet dragen aan de noodzakelijke verbetering van sortimentskennis in Nederland.

Ook Controleur Handboek Bomen
Van de 54 Data Inspecteurs Bomen zijn er achttien ook Controleur Handboek Bomen. Wat ons betreft zou dit aantal aanzienlijk hoger mogen zijn. Eenduidige data en een eenduidige registratie ervan zijn immers essentieel voor het aansturen van processen. Om mensen die het certificaat Controleur Handboek Bomen hebben te stimuleren ook data-inspecteur te worden, bieden wij hen de gelegenheid om dit jaar kosteloos deel te nemen aan het examen Data Inspecteur Bomen.

Al met al draagt de introductie van het certificaat Data Inspecteur Bomen bij aan de verbetering van kwaliteitszorg rond bomen. Hoe meer Data Inspecteurs Bomen, hoe beter en eenduidiger data van bomen worden geregistreerd. En dat moet uiteindelijk bijdragen aan een consistenter beheer op de lange termijn. Inmiddels wordt door de eerste opdrachtgevers in de uitvraag het certificaat Data Inspecteur Bomen voorgeschreven.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

TERUG