Partnerschap Vitale Groene Stad

Onderdeel van Thema
Algemeen
29 januari 2015

Een vitale groene stad kan volgens ons niet bestaan als er geen bomen zijn. Dat is een van de redenen waarom Norminstituut Bomen partner is geworden van de Vitale Groene Stad. U kent ze wel, de initiators van de Entente Florale.

Norminstituut Bomen is een partij die volledig onafhankelijk opereert, dus zonder sponsoring door leveranciers of adviesbureaus. Daarom passen wij zo goed bij de Vitale Groene Stad. Ook delen we de visie dat een groene stad het leefklimaat van burgers verbetert. En dat is goed voor iedereen! Bomen groeien niet vanzelfsprekend in een hectisch stadsmilieu, daar moet je behoorlijk wat voor doen. Degelijk ontwerpen, goede voorbereidingen treffen, een waterdicht bestek opstellen en natuurlijk goed realiseren. Die keten van kwaliteitszorg is beschreven in het Handboek Bomen en te monitoren met de Resultaatsmeter. We zien ernaar uit om samen met de andere partners (onder andere Bouwend Nederland, VNG, Stadswerk) de vitale groene stad steeds meer kwaliteit te geven. De startbijeenkomst van de Entente Florale in Beesel was inspirerend en veelbelovend voor het partnerschap.