Pilotproject Resultaatsmeter

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
26 maart 2015

Tijdens onze laatste gebruikersdag in Amersfoort hebben we aangegeven dat we de Resultaatsmeter Handboek Bomen gaan ontwikkelen. Dat is inmiddels alweer een halfjaar geleden, we zijn dan ook al aardig op weg. De afgelopen weken is in samenwerking met de gemeenten Utrecht en Deventer en een aantal boomtechnisch adviesbureaus en boomverzorgingsbedrijven een pilotproject gestart.

Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan het stellen van kwaliteitseisen via de toepassing van het Handboek Bomen. Ook bestaat de wens om te beschikken over een instrument waarmee de kwaliteit van het uitgevoerde werk ook daadwerkelijk kan worden getoetst. Het is immers niet zo eenvoudig om te bepalen of 10.000 bomen goed gesnoeid zijn. Hoeveel bomen ga je controleren, op welke punten ga je toetsen en hoe weeg je de eventuele afwijkingen?

Na verschillende sessies met opdrachtgevers en aannemers is ons eerste concept aangescherpt en toepasbaar gemaakt in het werkveld. De resultaatsmeter moet immers praktisch inzetbaar worden en transparant zijn. Tijdens de pilot wordt gekeken naar de werking van de software en de toepasbaarheid in het veld. Verschillende boomtechnisch adviseurs en toezichthouders gaan toetsen of opmerkingen goed te registreren zijn. Wij kijken vooral of de verschillende toezichthouders via de resultaatsmeter eenduidig kunnen registreren. Al met al een mooi project om een instrument door specialisten in de praktijk te laten toetsen.

De resultaten van het pilotproject zullen tijdens de regionale werksessies in mei en juni worden gepresenteerd. Als licentiehouder heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u nog niet ingeschreven, doet u dat dan hier.

Tijdens de Week van de Openbare Ruimte verzorgen wij een sessie over het meten van kwaliteit. Meer info vindt u via de website van dit evenement.