Resultaatsmeter in bedrijf

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
9 juni 2015

De afgelopen weken zijn in het kader van een pilot een aantal veldprojecten van de resultaatsmeter uitgevoerd bij de gemeenten Utrecht en Deventer. Een tiental bedrijven, allemaal bedrijfslicentiehouders van het Norminstituut Bomen, heeft meegewerkt aan de pilot. Na een uitgebreide instructie is in het veld een meting gedaan bij een aantal bomen. Hierdoor kon de software worden getest en konden de meetelementen op waarde worden getoetst.

In de markt is zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer behoefte aan een methode om uitgevoerd werk op kwaliteit te toetsen. Momenteel ontbreekt het vaak aan een gestructureerde, eenduidige manier van toetsen. Het Norminstituut Bomen is zich er zeer van bewust dat alleen het van toepassing verklaren van het Handboek Bomen geen garantie biedt voor een goede kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten. Juist daarom is de resultaatsmeter in ontwikkeling.

De resultaatsmeter neemt na het inlezen van de boomnummers zelf een relevante steekproef. Dat is gunstig, want hoe zou anders moeten worden bepaald welke bomen je wel of niet gaat controleren? Daarna worden aan de hand van vooraf vastgestelde vragen (meetpunten) de bomen gecontroleerd. Na controle ontstaat een duidelijk overzicht van de uitgevoerde controle en van de eventuele afwijkingen die zijn geconstateerd.

Tijdens de pilot is gebleken dat het toepassen van de resultaatsmeter gerichte kennis en vaardigheden vraagt. Het inzetten van de resultaatsmeter op een werk kan voor de aannemer (financiële) gevolgen hebben, dus een meting moet correct worden uitgevoerd. De komende periode zullen naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot nog een aantal aanpassingen aan de resultaatsmeter worden doorgevoerd. Op de landelijke gebruikersdag in het najaar zal het instrument worden toegevoegd aan het instrumentarium. Tijdens de gebruikersdag zal de gemeente Utrecht de ervaringen die tijdens de pilot zijn opgedaan, presenteren aan de deelnemers. In de zomerperiode zal een gerichte training voor de toepassing worden opgezet. Ook zal onderzocht worden hoe een eventueel certificeringstraject van controleurs eruit moet komen te zien.