Opleiders Resultaatsmeter Handboek Bomen bekend

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
14 december 2015

Tijdens de recente gebruikersdag van Norminstituut Bomen in Utrecht is de Resultaatsmeter Handboek Bomen gelanceerd. Ook is bekendgemaakt welke organisaties de opleiding gaan verzorgen en op welke wijze de examinering en certificering gestalte gaan krijgen. Primair doel van de Resultaatsmeter is het eenduidig beoordelen (meten) van de kwaliteit van een werk of leverantie en het borgen van projectafspraken.

De Resultaatsmeter is door Norminstituut Bomen ontwikkeld na een uitgebreide pilot met de gemeenten Utrecht en Deventer en diverse boomtechnisch adviesbureaus en aannemingsbedrijven. Het instrument geeft een objectief beeld van de resultaten van een werk of leverantie in relatie tot de in de uitvraag gestelde kwaliteitseisen.

Iedereen die een beeld wil krijgen van het instrument kan als gast inloggen (www.norminstituutbomen.nl) en via de button Resultaatsmeter een kijkje nemen in het demoproject.

Opleidingen Gecertificeerd Controleur

Omdat de toepassing van de Resultaatsmeter voor alle betrokken partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) consequenties kan hebben, zijn een juiste toepassing en afstemming van de bijbehorende procedure noodzakelijk. Ook het aanmaken van een project, een startdocument en het meten van resultaten conform de vastgestelde beoordelingscriteria vergen een toelichting en oefening.

Voor de toepassing van de Resultaatsmeter zijn een gerichte opleiding en een centraal examen ontwikkeld. Norminstituut Bomen verzorgt deze opleiding niet zelf. Diverse bekende opleiders in het land verzorgen vanaf 2016 de opleiding Controleur Handboek Bomen. Om autorisatie te krijgen voor het gebruik van de Resultaatsmeter dient het landelijke examen met goed gevolg te worden afgelegd. Geslaagden ontvangen het certificaat Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen en kunnen aansluitend worden opgenomen in het landelijke register.

Let op: Om een juiste toepassing van de Resultaatsmeter te waarborgen kunnen alleen geregistreerde Controleurs Handboek Bomen een meting met de Resultaatsmeter uitvoeren.

Vanaf 2016 starten de opleidingen en examens voor het Certificaat Controleur Handboek Bomen. Deze opleidingen en examens zijn toegankelijk voor iedereen die de Resultaatsmeter wil gaan inzetten of als Gecertificeerd Controleur resultaatsmetingen wil gaan uitvoeren. Het eerste landelijke examen vindt plaats op donderdag 16 juni 2016.

Opleiders

Voor de opleiding Gecertificeerd Controleur Handboek Bomen heeft Norminstituut Bomen een opleidingsovereenkomst gesloten met de volgende partijen:

Bomenwacht Nederland / Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte 

Boom KCB

Cobra Adviseurs

Helicon Eindhoven 

IPC Groene Ruimte 

Nationale Bomenbank / Cambium 

PC Bomen 

Meer informatie over de opleidingsmogelijkheden en cursusdata kunt u aanvragen bij de door u gewenste organisatie. Bij een aantal organisaties kunt u zich direct al inschrijven of aanmelden voor een (in company) opleiding.

Klikt u op één van de genoemde organisaties, dan komt u direct op de juiste pagina terecht (indien beschikbaar).

Ook kunt u altijd bij ons terecht voor meer informatie over de Resultaatsmeter, de opleiding of het examen.