Resultaten meten, durft u het aan?

Onderdeel van Thema
Resultaatsmeter
29 januari 2015

Op onze gebruikersdag in Amersfoort hebben we aangegeven dat we momenteel de innovatieve Resultaatsmeter Handboek Bomen ontwikkelen. Inmiddels hebben we in verschillende sessies met aannemers en opdrachtgevers flink geschaafd aan de eerste werkversie.

Allerlei scenario’s zijn ‘doorgerekend’ en bekritiseerd op haalbaarheid en realiteit. Dit jaar zal hoofdstuk 8, Snoeien Bomen uit Handboek Bomen worden gerealiseerd. In het vroege voorjaar zullen pilots worden uitgevoerd in het veld, want dan weten we of het instrument echt werkt in de praktijk. Indien u ook graag wilt weten wat de werkelijke kwaliteit is van het geleverde werk, dan kunt u meewerken aan een pilot. Wenst u meer informatie of participeert u graag, dan kunt u contact met ons opnemen. Wie het eerst komt…

Tijdens de werksessies in mei en juni zullen wij aan onze licentiehouders het nieuwe instrument presenteren.