Achter de schermen…

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
26 maart 2015

Veel activiteiten van het Norminstituut Bomen zijn zichtbaar voor gebruikers van onze instrumenten. Een aantal ontwikkelingen zijn minder zichtbaar, maar zeker interessant om te volgen.

Om de implementatie van het Handboek Bomen in organisaties enigszins te vereenvoudigen is het gebruikersdocument ‘Uitvraag en Bestekken’ in productie. Dit document biedt gebruikers van het Handboek Bomen belangrijke handvatten om het proces van de uitvraag beter te waarborgen. Het document ondersteunt de gebruiker van het Handboek Bomen bij het realiseren van een eenduidige, weloverwogen en volledige uitvraag. Eind mei is het gebruikersdocument gereed, het wordt tijdens de regionale werksessies in mei en juni aan de licentiehouders gepresenteerd. Als licentiehouder heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u nog niet ingeschreven, doet u dat dan hier.

Op de website van het Norminstituut Bomen zijn de laatste ontwikkelingen van de instrumenten, Resultaatsmeter Handboek Bomen en het gebruikersdocument ‘Uitvraag en Bestekken’ te volgen. De website is uitgebreid en weer helemaal up-to-date. Ook de beveiliging van de site heeft een upgrade ondergaan, daarom treft u een groengekleurde adresbalk met een slotje aan, zoals u dat bijvoorbeeld ook gewend bent bij het internetbankieren.