TERUGBLIK LANDELIJKE GEBRUIKERSDAG 2019

Onderdeel van Thema
Algemeen
11 april 2019

De aanwezige licentiehouders werden namens Codi Duyster – boombeheerder bij gemeente Arnhem – welkom geheten in het prachtige theater Musis Sacrem in Arnhem. Gezien de ligging in het stadspark vol met monumentale bomen een fantastische locatie voor een gebruikersdag.

Bomen in een snel veranderende wereld, databeheer en boomfeestdag
De deelnemers – in totaal zo’n 250, afkomstig uit het hele land – werden toegesproken door verschillende sprekers. Zo sprak prof. dr. Gert-Jan Hospers, Bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit over bomen in een snel veranderende wereld. Codi Duyster, boombeheerder, nam ons mee in 40 jaar boombeheer bij gemeente Arnhem en ontwerpster Margo Schotanus van gemeente Alphen aan den Rijn gaf ons inzage in de ontwerpprocedures met Boommonitor. Ook Wouter Baack, Technisch Beheeradviseur Groen bij de Gemeente Almere, kwam aan het woord en praatte ons bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van databeheer. Henri Rogaar, directeur ontwikkeling en techniek, sloot hierop aan met de laatste ontwikkeling vanuit het Norminstituut. Tot slot was het woord aan Peter Derksen, Directeur Boomfeestdag, met een impressie van de afgelopen Boomfeestdag.

Donatie voor het OOGST-fonds
Inmiddels is de gewoonte ontstaan om tijdens de Gebruikersdag namens de gastgemeente een donatie te doen aan een goed doel. Namens de gemeente Arnhem is dit jaar het OOGST-fonds geselecteerd. Dit fonds, dat structureel onderzoek doet naar groen in de stad, ontving een donatie van € 2.000 euro.

Naast deze eenmalige bijdrage is het Norminstituut Bomen ook in gesprek met het OOGST-fonds om namens de licentiehouders een structurele bijdrage te leveren. Op die manier zouden de bij het Norminstituut aangesloten gemeenten automatisch hun bijdrage kunnen leveren aan onderzoek naar groen in de stad.

Beeldimpressie
Klik hier voor een beeldimpressie van de dag.

Gebruikersdag volgend jaar
Volgend jaar organiseren we de Gebruikersdag in Den Bosch. De datum hiervan maken we binnenkort bekend via een nieuwsflits en op de website.

Regionale Themabijeenkomsten
De Regionale Themabijeenkomsten met als thema ‘Werken rond Bomen’ zijn inmiddels weer gepland. Licentiehouders kunnen zich inschrijven.