Terugblik landelijke gebruikersdag in Archeon

Onderdeel van Thema
Evenementen
1 december 2016

Afgelopen 3 november was het weer zover, de landelijke gebruikersdag. Ruim 200 deelnemers hebben ervaringen uitgewisseld. Omdat foto’s meer zeggen dan woorden, kunt u via deze link een mooie beeldimpressie van de dag krijgen.

Ook dit jaar gaven vooral de gastsprekers ‘een kijkje in de keuken’ in hun organisatie. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bunschoten en Den Helder gaven aan hoe zij de instrumenten van Norminstituut Bomen inzetten.

Gemeente Alphen aan den Rijn is druk doende in de hele keten van ontwerp tot oplevering het Handboek Bomen te implementeren. ‘Het is duidelijk geworden dat het tijd kost, maar als veranderingen eenmaal zijn ingevoerd, wordt blijvend resultaat geboekt’, aldus Niek van ’t Wout.

In Bunschoten heeft Nanda van Mondfrans Boommonitor ingezet om de toetsing van een kapaanvraag mee te onderbouwen. De obstakelvrije zone bepaalt of bewoners gehonoreerd worden in hun aanvraag, of dat ze met objectieve onderbouwing nul op het rekest krijgen.

Tineke Jongsma heeft in Den Helder ervaren dat het voorschrijven van ontwerpnormen niet zonder slag of stoot gaat. Er ontstaat even een schrikreactie bij de ontwerpers, met het gevolg dat je constructief in gesprek raakt over plantafstanden, groeiplaatsvolumes boven en onder de grond. Dan zijn we dus wel bij de kern van een goed ontwerp aanbeland.

Nak Tuinbouw en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur gaven een toelichting over hun organisatie. De relatie met respectievelijk het Handboek Bomen in het kader van Leveren Bomen, addendum Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 1 Bomenontwerp zijn zeer duidelijk geworden. Ook bleek dat samenwerking met verschillende disciplines noodzakelijk is om te komen tot kwaliteitszorg van bomen in de openbare ruimte, en dat is precies waarvoor we bezig zijn.

Een heel praktische presentatie was er van het Groenbedrijf, dat in Deventer vol enthousiasme de Resultaatsmeter inzet voor snoeiprojecten. Bart Kroeze en Marcel Wenker gaven in de dialoog aan dat de vertrouwensrelatie geborgd is met objectieve metingen. Het is zonneklaar dat je – als je samen hetzelfde doel hebt en ook nog eerlijk naar de kwaliteit van elkaars werk wilt kijken – echte stappen maakt in de kwaliteitszorg van bomen.