Themasessies Omgevingswet en Bomen groot succes
22 nov 2021

Dit najaar namen ruim 100 licentiehouders deel aan de themasessies Omgevingswet en Bomen. Fijn, want de Omgevingswet komt er nu snel aan.

De inhoud van de Handreiking Omgevingswet en Bomen stond centraal. Maar uiteraard werd onderling ook veel informatie uitgewisseld over hoe de omgevingsvisie en het omgevingsplan bij de verschillende gemeenten worden ingevuld. Ook werd de wens uitgesproken om de kroonprojectie van bomen voor de lange termijn veilig te stellen. Bomen bieden een groot scala aan oplossingen voor de opgaven op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en een waardevolle leefomgeving. Om de functies van bomen in te kunnen zetten, moeten we nú actie ondernemen en zorgen dat we de bescherming van bestaande bomen en de kwaliteit van toekomstige grote bomen en hun groeiplaatsen vastleggen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De praatplaat ‘Functies van bomen’ helpt daarbij: iedere inwoner, bestuurder en collega van een andere discipline moet zich bewust worden van de onmisbare functies die vooral grote bomen in onze directe leefomgeving bieden. Iedere inwoner heeft tenslotte recht op een waardevolle en gezonde leefomgeving.

Voor aanvang van de sessies verzochten we de deelnemers een vragenlijst in te vullen over de huidige positie van bomen binnen hun gemeente. Deze vragenlijst bleek binnen verschillende organisaties ook zeer bruikbaar om intern vragen te stellen en kennis uit te wisselen. De landelijke resultaten van de vragenlijst en de presentatie zijn voor licentiehouders in de Kennisbank te raadplegen.

Heb je de sessies gemist? Volgend jaar organiseren we start- en vervolgsessies over de Omgevingswet en Bomen. Uiteraard is de Handreiking Omgevingswet en Bomen ook nog steeds te bestellen.

TERUG