Update Boommonitor Online

Onderdeel van Thema
Boommonitor
13 november 2014

De update van het rekenprogramma Boommonitor Online zoals gepresenteerd op de landelijke gebruikersdag is vanaf 15 november 2014 binnen alle bestaande licenties beschikbaar. Het online rekenprogramma genereert kengetallen van bomen die projectmatig belangrijk zijn als onderbouwing van de in het Handboek Bomen gestelde kwaliteitseisen. Vragen als ‘hoe groot wordt een boom gedurende zijn groeicyclus’ en ‘hoeveel onder- en bovengrondse ruimte neemt de boom in’ worden hiermee beantwoord, en de uitkomsten kunnen snel en eenvoudig met elkaar worden vergeleken.

De update heeft vooral geresulteerd in een verbeterde weergave van berekende kengetallen. Daarnaast is het mogelijk geworden om op projectniveau de berekeningen met een wachtwoord te beveiligen. Licentiehouders ontvangen binnenkort een korte uitleg over de wijzigingen.