Validatie

Onderdeel van Thema
Validatie
11 december 2013

Op 7 november en 4 december 2013 zijn de leden van de validatiecommissie bijeengekomen om zich te buigen over de herziene teksten voor het Handboek Bomen 2014.

Naast een voorstelronde van de commissieleden en de introductie van het hoofd van de raad van advies stond de eerste validatiebijeenkomst in het teken van hoofdstukken 1 tot en met 6 van het Handboek Bomen. Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de commissieleden de herziene kwaliteitseisen en normen beoordeeld en hun commentaar ter beschikking gesteld aan het norminstituut. Tijdens de vergadering zijn de vragen, opmerkingen en adviezen van de commissieleden besproken en bediscussieerd. In een positieve sfeer zijn uitbreidingen en verbeteringen in de betreffende hoofdstukken tot stand gekomen.

Tijdens de bijeenkomst van 4 december 2013 hebben de commissieleden hoofdstukken 7 tot en met 12 onder de loep genomen. Aangezien de standaardisering van de boomveiligheidsregistratie door een CROW-werkgroep moet worden afgewacht, kon het betreffende hoofdstuk van het Handboek nog niet worden behandeld. Wederom heeft de commissie met een kritisch oog de kwaliteitseisen en normen over diverse onderwerpen beoordeeld en zinvolle wijzigingen en aanvullingen aangedragen.

De validatieprocedure wordt voortgezet met een derde bijeenkomst op 4 februari 2014, waarin de nieuwe hoofdstukken van het Handboek Bomen zullen worden besproken. Deze nieuwe hoofdstukken bieden kwaliteitseisen en normen over de onderwerpen boominventarisatie, boomtaxatie, bomen effect analyse (BEA), verplantbaarheidsonderzoek en verplanten.

De validatie van het Handboek Bomen 2014 door vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen leidt niet alleen tot inhoudelijk getoetste kwaliteitseisen en normen, maar ook – en vooral – tot draagvlak binnen onze branche. De lancering van het nieuwe Handboek Bomen staat gepland voor begin april 2014. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van de validatiecommissie!